Bác sĩ Nông Thị Lan – Kho thuốc sống người Mường

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nhiều đời làm nghề thuốc lại mang trong  mình 2 dòng máu Tày _ Mường, bác sĩ Nông thị Lan sớm đã có tình yêu đặc biệt đối với thiên nhiên cây cỏ.
Tuổi trẻ của chị gắn liền với các bản làng vùng cao xa xôi cùng người Dao, người Mường, người Tày đi tìm kiếm cây thuốc và học hỏi nhiều bài thuốc quý của nhiều dân tộc và chị sớm đã được định trước sẽ trở thành kho báu thuốc Nam của người Mường
 
Xem thêm

Bác sĩ Nông Thị Lan – Kho thuốc sống người Mường

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nhiều đời làm nghề thuốc lại mang trong  mình 2 dòng máu Tày _ Mường.
Tuổi trẻ của chị gắn liền với các bản làng vùng cao xa xôi cùng người Dao, người Mường, người Tày đi tìm kiếm cây thuốc và học hỏi nhiều bài thuốc quý…
 
Xem thêm

Truyền hình nói về chúng tôi

VTV8 | Bác sĩ Nông Thị Lan – Hướng đi mới cho bệnh nhân tiểu đường tại Việt Nam

Bác sĩ Nông Thị Lan – Điều trị thành công tiểu đường bằng phương pháp đột phá mới

Truyền hình nói về chúng tôi

VTV8 | Bác sĩ Nông Thị Lan – Hướng đi mới cho bệnh nhân tiểu đường tại Việt Nam

Bác sĩ Nông Thị Lan – Điều trị thành công tiểu đường bằng phương pháp đột phá mới

Báo chí viết về chúng tôi

Bác sĩ Nông Thị Lan: Kho thuốc sống của người Mường Hòa Bình

(VTC News) – Bác sĩ Nông Thị Lan là người đã và đang ứng dụng rất thành công thuốc nam trong điều trị những căn bệnh mãn tính ..

Báo chí nói về chúng tôi

Bác sĩ Nông Thị Lan: Kho thuốc sống của người Mường Hòa Bình

(VTC News) – Bác sĩ Nông Thị Lan là người đã và đang ứng dụng rất thành công thuốc nam trong điều trị những căn bệnh mãn tính ..

Hoạt động Phòng khám

Hoạt động phòng khám